Toán Lớp 4: Năm năm trước mẹ hơn con 25 tuổi. Hiện nay tổng số tuổi của hai mẹ con là 43. Hỏi hiện nay mỗi người bao nhiêu tuổi

Question

Toán Lớp 4: Năm năm trước mẹ hơn con 25 tuổi. Hiện nay tổng số tuổi của hai mẹ con là 43. Hỏi hiện nay mỗi người bao nhiêu tuổi, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thu Ánh 7 ngày 2022-04-14T12:13:26+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

   mẹ 34 tuổi con 9 tuổi

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  Vì năm năm trước mẹ hơn con 25 tuổi, mà mỗi năm hai mẹ con đều tăng thêm 1 tuổi nên hiệu của mẹ và con không thay đổi

  Tuổi mẹ là: (25+43) : 2=34 tuổi

  Tuổi con là: 34-25=9 tuổi

   

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:

  Năm năm trước mẹ hơn con 25 tuổi, sau mỗi năm tuổi con tăng, tuổi mẹ cũng tăng thì hiện nay mẹ vẫn hơn con 25 tuổi.

  Số tuổi của mẹ là:

  (43+25):2=34 (tuổi)

  Số tuổi của con là:

  43-34=9 (tuổi)

  Đáp số: Mẹ: 34 tuổi ; con: 9 tuổi

  $@D$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )