Toán Lớp 4: Một tổ sản xuất muối thu hoạch trong năm đợt như sau: 45 tạ, 60 tạ, 75 tạ, 72 tạ và 98 tạ. Đã dùng 20 tạ, biết khối lượng ban đầu gấp Đ

Question

Toán Lớp 4: Một tổ sản xuất muối thu hoạch trong năm đợt như sau: 45 tạ, 60 tạ, 75 tạ, 72 tạ và 98 tạ. Đã dùng 20 tạ, biết khối lượng ban đầu gấp Đôi khối lượng lúc sau, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hòa Tâm 1 tháng 2022-12-22T18:24:45+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết: tổng số tạ muối thu hoạch được là: 45+60+72+75+98=350
  số muối còn lại là : 350-20=330 tạ
   

 2. Lúc đầu khối lượng muối là:
       45 + 60 + 75 + 72 + 98 = 350 (muối)
  Khối lượng ban đầu gấp khối lượng lúc sau là:
        350 : (350 – 20) = 35/33
         Đáp số: 35/33
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )