Toán Lớp 4: Một thửa ruộng hình chữ Nhật có chu vi là 90m chiều dài ngắn hơn chiều rộng 15m.Tính diện tích thửa ruộng đó

Question

Toán Lớp 4: Một thửa ruộng hình chữ Nhật có chu vi là 90m chiều dài ngắn hơn chiều rộng 15m.Tính diện tích thửa ruộng đó, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Quý 2 tháng 2022-03-02T08:41:13+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gửi bạn :>
  Trình bày như trong hình
  toan-lop-4-mot-thua-ruong-hinh-chu-nhat-co-chu-vi-la-90m-chieu-dai-ngan-hon-chieu-rong-15m-tinh

 2. Giải đáp:
   450 m²
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Nửa chu vi của thửa ruộng là:
    90÷2=45(m)
   Chiều dài của thửa ruộng đó là:
     (45+15)÷2=30(m)
     Chiều rộng của thửa ruộng đó là:
       45-30=15(m)
    Diện tích của thửa ruộng đó là:
      30×15=450(m²)
         Đáp số:450m²

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )