Toán Lớp 4: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 28 m, chiều dài hơn chiều rộng 200 cm. Hỏi thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu ki lô gam r

Question

Toán Lớp 4: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 28 m, chiều dài hơn chiều rộng 200 cm. Hỏi thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu ki lô gam rau biết 2m vuông thu hoạch được 4kg rau?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðan Khanh 6 tháng 2022-06-20T10:26:32+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Đổi 200cm=2m
  Nửa chu vi thửa ruộng hình chữ nhật là:
                 28 : 2 = 14 (m)
  Chiều dài thửa ruộng hình chữ nhật là:
                (14 + 2): 2= 8 (m)
  Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là:
                14 x 8 = 112 (m2)
  Thửa ruộng đó thu hoạch được số ki-lô-gam rau là:
                 112 x 4 : 2= 224 (kg)
                                  Đáp số: 224 kg rau.
  #linhnguyen559
  Xin hay nhất và 5 sao

 2. đổi 200cm=2m
  nửa chu vi(tổng của chiều dài và chiều rộng) là:
                 28 : 2 = 14( m )
  chiều dài của thửa ruộng là:
                ( 14 + 2 ): 2= 8(m)
  Diện tích của thửa ruộng là:
                14 x 8 = 112(m2)
  Thửa ruộng đó thu hoạch được số kg rau là:
                 112 x 4 : 2= 224(kg)
                                  Đáp số: 224 kg rau
                   mong được hay nhứt:>

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )