Toán Lớp 4: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 200m.Chiều rộng kém chiều dài 20m. a. Tính chiều rộng, chiều dài của mảnh đất đó. b. Tính diện

Question

Toán Lớp 4: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 200m.Chiều rộng kém chiều dài 20m.
a. Tính chiều rộng, chiều dài của mảnh đất đó.
b. Tính diện tích thửa ruộng ?
c. Người ta cấy lúa trên thửa ruộng cứ 5 m2 thu được 7 kg thóc .Tính số kg thóc thu được trên cả thửa ruộng ?
Giúp em vs ạ, em đang cần gấp, chi tiết nhoa., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Uyên Trâm 1 tuần 2022-04-13T14:43:09+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Giải thích :

  Nửa chu vi thửa ruộng đó là :

  200 : 2 = 100 ( m )

  a) Chiều dài thửa ruộng đó là :

  ( 100 + 20 ) : 2 = 60 ( m )

  Chiều rộng thửa ruộng đó là :

  100 – 60 = 40 ( m )

   b) Diện tích thửa ruộng đó là :

  40 x 60 = 2400 ( m² )

  c) Số thóc thu được trên thwuar ruộng đó là :

  2400 : 5 x 7 = 3360 ( kg )

    Đáp số : a) 60m, 40m.

                  b) 2400m².

                   c) 3360kg thóc.

 2. @tnga44750

                           $Bài$ $Giải$

  a) $Nửa$ $chu$ $vi$ $thửa$ $ruộng$ $là$ :

              200 : 2 = 100 ( $m$ )

          $Chiều$ $dài$ $thửa$ $ruộng$ $là$ :

      ( 100 + 20 ) : 2 = 60 ( $m$ )

         $Chiều$ $rộng$ $thửa$ $ruộng$ $là$ :

               60 – 20 = 40 ( $m$ ) 

     b) $Diện$ $tích$ $thửa$ $ruộng$ $là$ :

              60  x  40 = 2400 ( $m²$ )

  c) $Số$ $thóc$ $thu$ $được$ $trên$ $cả$ $thửa$ $ruộng$ $là$ :

                    2400 : 5  x  7 = 3360 ( $kg$ )

                                 $Đáp$ $số$ : $a$ : $Chiều$ $dài$ : 60 $m$

                                                          $Chiều$ $rộng$ : 40 $m$

                                                    $b$ : 2400 $m²$

                                                    $c$ : 3360 $kg$ $thóc$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )