Toán Lớp 4: một sân bóng đá hình chữ nhật có diện tích 14 444 m2 , chiều rộng 92 m2 . Tính chiều dài sân bóng đó ? giải giúp em ạ đang chỉ em gái

Question

Toán Lớp 4: một sân bóng đá hình chữ nhật có diện tích 14 444 m2 , chiều rộng 92 m2 . Tính chiều dài sân bóng đó ?
giải giúp em ạ đang chỉ em gái trúng ngay bài ngu kk, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai 2 tháng 2022-03-09T08:14:49+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  157m
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chiều dài của sân bóng đá hình chữ nhật là :
  14444 : 92 =157(m)
  Đáp số : 157m

 2. chiều dài sân bóng đó là
  14444 : 92 = 157 dm
  đáp số: 157 dm
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )