Toán Lớp 4: Một phòng hội trường hình chữ nhật có chiều dài 16m , chiều rộng 12m . Đề lát nền căn phòng đó người ta dùng các miếng gỗ hình chữ nhật

Question

Toán Lớp 4: Một phòng hội trường hình chữ nhật có chiều dài 16m , chiều rộng 12m . Đề lát nền căn phòng đó người ta dùng các miếng gỗ hình chữ nhật có chiều dài 4 dm , chiều rộng 3 dm . Hỏi phải dùng tất cả bao nhiều miếng gỗ như thể để lát kín nền của căn phòng ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cẩm Hiền 1 tháng 2022-03-19T14:32:56+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

   1 600 miếng

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  Diện tích căn phòng là :

  16xx12=192(m^2)=19200(dm^2)

  Diện tích viên gạch là :

  4xx3=12(dm^2)

  Cần số viên gạch để lát kín nền của căn phòng là :

  19 200 : 12=1600(miếng)

         Đáp số : 1600 miếng

   

 2. Diện tích phòng hội trường là:

  16 × 12 = 192 ( m² )

  Diện tích 1 miếng gỗ là:

  4 × 3 = 12 ( dm² ) = 0,12 ( m² )

  Phải dùng tất cả số miếng gỗ là:

      192 : 0,12 = 1600 ( miếng )
  Đáp số: 1600 miếng gỗ.
  $\text{#lknhatminh0322}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )