Toán Lớp 4: Một phép chia hết có số bị chia gấp 9 lần số chia. Số chia hơn thương 15 đơn vị. Tìm số bị chia của phép chia này?

Question

Toán Lớp 4: Một phép chia hết có số bị chia gấp 9 lần số chia. Số chia hơn thương 15 đơn vị. Tìm số bị chia của phép chia này?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lyla Anh 7 ngày 2022-04-14T08:47:36+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số bị chia gấp 9 lần số chia cho nên thương bằng 9.
  Số chia là :
      9 + 15 = 24 
  Số bị chia là :
      24 x 9 = 216
           Đáp số : 216.

 2. Giải đáp:
                                    Giải                                    
  Số bị chia gấp 9 lần số chia cho nên thương bằng 9.
  Số chia là :
      9 + 15 = 24 
  Số bị chia là :
      24 x 9 = 216
           Đáp số : 216.
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )