Toán Lớp 4: Một ôtô giờ thứ nhất chạy được 39km,giờ thứ hai chạy được 60km,giờ thứ ba chạy được bằng quảng đường hai giờ đầu.hỏi trung bình mỗi giờ

Question

Toán Lớp 4: Một ôtô giờ thứ nhất chạy được 39km,giờ thứ hai chạy được 60km,giờ thứ ba chạy được bằng quảng đường hai giờ đầu.hỏi trung bình mỗi giờ ôtô chạy được bao nhiêu kilomet, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 5 ngày 2022-06-17T08:07:12+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Hai giờ đầu ô tô chạy được số km là:
  39+60 = 99(km)
  Giờ thứ ba ô tô chạy được là:
  99 x 1/3 = 33(km)
  Trung bình mỗi giờ ô tô chạy được số ki-lô-mét là:
  ( 39 + 60 + 33 ):3=44(km)
                       Đáp số: 44 km.
  $\text{@Louis2k7}$ 
  $\text{#Xin hay nhất ạ :3}$
   

 2. Giải đáp:
   66 km
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Giờ thứ 3 ô tô chạy được số quãng đường là
               39+60=99(km)
   TB mỗi giờ ô tô đi được số km là
               (39+60+99):3=66(km)
                Đ/S:66 km
  cho câu trả lời hay nhất

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )