Toán Lớp 4: một ô tô chạy 4 giờ đầu, mỗi giờ chạy đc 60km, 2 giờ sau, mỗi giờ chạy đc 54km. hỏi trung bình mỗi giờ ô tô chạy đc bao nhiu km?

Question

Toán Lớp 4: một ô tô chạy 4 giờ đầu, mỗi giờ chạy đc 60km, 2 giờ sau, mỗi giờ chạy đc 54km. hỏi trung bình mỗi giờ ô tô chạy đc bao nhiu km?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bảo Anh 5 tháng 2022-06-20T07:03:53+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   4 giờ đầu chạy được quãng đường là:
  60xx4=240(km)
  2 giờ sau chạy được quãng đường là:
  54xx2=108(km)
  Tổng quãng đường là:
  240+108=348 (km)
  Tổng thời gian là:
  4+2=6 (giờ)
  Trung bình mỗi giờ ô tô chạy được số km là:
  348:6=58(km)
             Đáp số : 58km

 2. Tổng số km ô tô chạy được sau 6 giờ là: 
  (4 × 60) + (2 × 54) = 348 (km)
  Trung bình mỗi giờ ô tô chạy đc số km là: 
  348 : 6 = 58 (km)
  Đáp số: 58 km

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )