Toán Lớp 4: Một nông trường thu hoạch trong hai ngày được tất cả 545 tấn gạo ngày thứ hai thu hoạch kém hơn ngày thứ nhất 135 tấn hỏi mỗi ngày thu

Question

Toán Lớp 4: Một nông trường thu hoạch trong hai ngày được tất cả 545 tấn gạo ngày thứ hai thu hoạch kém hơn ngày thứ nhất 135 tấn hỏi mỗi ngày thu hoạch được bao nhiêu tấn gạo, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhi 2 tuần 2022-06-11T14:02:33+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ngày thứ nhất nông trường thu hoạch được :
                  ( 545 + 135 ) : 2 = 340 ( tấn )
   Ngày thứ hai nông trường thu hoạch được :
                   ( 545 – 135 ) : 2 = 205 ( tấn )
                                             Đáp số : Ngày thứ nhất : 340 tấn gạo
                                                           Ngày thứ hai : 205 tấn gạo
   

 2. ngày thứ nhất thu được là:
   (545 + 135) : 2 = 340 (tấn)
  ngày thứ hai thu được là:
  545 – 340 = 205 (tấn)
            đ/s: ngày thứ hai 205 tấn
                  ngày thứ nhất 340 tấn
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )