Toán Lớp 4: Một người đóng gói 3500 bút chì theo từng tá (mỗi tá gồm 20 cái).Hỏi người đó đóng gói được nhiều nhất bao nhiêu tá bút chì và còn thừa

Question

Toán Lớp 4: Một người đóng gói 3500 bút chì theo từng tá (mỗi tá gồm 20 cái).Hỏi người đó đóng gói được nhiều nhất bao nhiêu tá bút chì và còn thừa mấy bút chì, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thái Lâm 2 tháng 2022-02-17T12:24:22+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.  

  Lời giải và giải thích chi tiết+Giải đáp:

  Người đó đóng được số tá bút chì là: 

         3500:20=175(tá bút chì)

  Vậy người đó đóng được nhiều nhất 175 tá bút chì và dư 0 cái bút chì

  XIN HAY NHẤT Ạ

 2. Giải đáp:

  $\text{175 tá}$

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  $\text{Số tá bút chì người đó đáng gói được là:}$

              3500 : 20 = 175 (tá)

                    $\text{Đáp số: 175 tá (không thừa).}$ 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )