Toán Lớp 4: một người đang siêu tầm 1000 tim để lên triệu phú tim.người đó đã sưu tầm được 600 tim.Hỏi người đó cần phải sưu tầm thêm bao nhiêu tim

Question

Toán Lớp 4: một người đang siêu tầm 1000 tim để lên triệu phú tim.người đó đã sưu tầm được 600 tim.Hỏi người đó cần phải sưu tầm thêm bao nhiêu tim, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mỹ anh 6 tháng 2022-05-25T22:44:54+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Người đó cần sưu tầm thêm:

           1 000 – 600 = 400 ( tim )

            Vậy……………

             

   

 2. Giải đáp:

   400 tim

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   Người đó cần số tim còn lại để lên triệu phú tim là :

           1000 – 600 = 400( Số tim )

  Vậy người đó cần 400 tim nữa để lên triệu phú tim.

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )