Toán Lớp 4: một miếng đất hình chữ nhật có chu vi là 48m,chiều dài hơn chiều rộng 8m .tính diện tích miếng đất hình chử nhật đó nhớ tóm tắt và giải

Question

Toán Lớp 4: một miếng đất hình chữ nhật có chu vi là 48m,chiều dài hơn chiều rộng 8m .tính diện tích miếng đất hình chử nhật đó nhớ tóm tắt và giải thích, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Audrey 6 tháng 2022-06-11T13:28:37+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Nửa chu vi hình chữ nhật là :
  48 : 2 = 24 ( m )
  Tóm tắt :
  Nửa chu vi : 24 m
  Hiệu CD và CR : 8 m
  Diện tích : ….. $m^{2}$ 
  Chiều dài hình chữ nhật là :
  ( 24 + 8 ) : 2 = 16 ( m )
  Chiều rộng hình chữ nhật là :
  24 – 16 = 8 ( m )
  Diện tích miếng đất hình chữ nhật đó là :
  16 × 8 = 128 ( $m^{2}$ )
  Đ/S : ……….
  #$Gin :333$

 2. Giải đáp : + Lời giải và giải thích chi tiết :
  Tóm tắt :
  P = 48 m
  Dài hơn rộng : 8 m
  S = …… m
  Nửa chu vi hình chữ nhật là :
        48 : 2 = 24 ( m )
   Chiều dài hình chữ nhật là :
        ( 24 + 8 ) : 2 = 16 ( m )
  Chiều rộng hình chữ nhật là :
           16 – 8 = 8 ( m )
  Diện tích miếng đất hình chử nhật đó là :
           16 x 8 = 128 ( m )
                          Đáp sô : 128 m .

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )