Toán Lớp 4: Một mảnh vườn hình chữ nhật có nửa chu vi là 73m, chiều dài hơn chiều rộng 11m. Tính chiều rộng của mảnh vườn đó.

Question

Toán Lớp 4: Một mảnh vườn hình chữ nhật có nửa chu vi là 73m, chiều dài hơn chiều rộng 11m. Tính chiều rộng của mảnh vườn đó., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hồng 6 tháng 2022-05-25T15:30:59+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Chiều rộng của mảnh vườn đó là:
     (73-11):2=31(m)
                Đáp số: 31m
   

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chiều dài của mảnh vườn  hình chữ nhật là:
  (73 + 11) : 2  = 42 (m)
  Chiều rộng của mảnh vườn hình chữ nhật là:
  42  –  11 =  31(m)
  Đáp số : 31 m

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )