Toán Lớp 4: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 120m.Chiều rộng kém chiều dài 6m.Tính diện tích của mảnh vườn đó.

Question

Toán Lớp 4: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 120m.Chiều rộng kém chiều dài 6m.Tính diện tích của mảnh vườn đó., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Ðàn 6 tháng 2022-06-11T08:27:40+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Nửa chu vi của hình chữ nhật đó là:
          120 : 2 = 60 (m)
  Chiều rộng hình chữ nhật đó là:
         (60 – 6) : 2 = 27 (m)
  Chiều dài hình chữ nhật đó là: 
         27 + 6 = 33 (m)
  Diện tích mảnh vườn hình chữ nhật đó là: 
         33 × 27 = 891 (m²)
   Đáp số: Diện tích của mảnh vườn đó là: 891m²

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
                                                    Giải
  Nửa chu vi của mảnh vườn hình chữ nhật là:
            120÷2= 60 (m)
  Chiều dài của mảnh vườn hình chữ nhật là:
            (60+6)÷2= 33 (m)
  Chiều rộng của mảnh vườn hình chữ nhật là:
            60-33= 27 (m)
  Diện tích của mảnh vườn hình chữ nhật là:
            33×27= 891 (m²)
                       Đáp số: 891 m²
  Vậy diện tích của mảnh vườn đó là 891m².
   CHO MÌNH XIN HAY NHẤT VÀ 5 SAO VÀ 1 TIM NHA BẠN!
              @ Nhóm: ABDO GAMING

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )