Toán Lớp 4: một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 24 m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. trên mảnh vườn đó người ta trồng cà chua.Trung bình cứ 1m

Question

Toán Lớp 4: một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 24 m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. trên mảnh vườn đó người ta trồng cà chua.Trung bình cứ 1m2 thu được 8kg cà chua. Hỏi trên mảnh vườn đó người ta thu hoạch bao nhiêu kg lô gam cà chua., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Duyên 2 tháng 2022-12-19T10:35:02+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  3072 kg cà chua
  Trình bày lời giải:
  Ta có sơ đồ giữa chiều dài và chiều rộng:
  Chiều dài:overbrace{\text{|—|—|—|}}^{\text{24 m }}
  Chiều rộng:\text{|—|—|}
  Giá trị của một phần là:
  24:3=8(m)
  Chiều rộng của mảnh vườn là:
  8xx2=16(m)
  Diện tích của mảnh vườn là:
  16xx24=384(m)
  Ta có: Trung bình cứ 1m^2 sẽ thu hoạch được 8 kg cà chua
  Mà diện tích của mảnh vườn là 384m^2
  Như vậy trên cả mảnh vườn đó sẽ thu hoạch được số kg cà chua là:
  384:1xx8=3072(kg)
  Đáp số:3072 kg cà chua 

 2. Chiều rộng mảnh vườn là :
    24 : 3 x 2 = 16 ( m )
  Diện tích mảnh vườn là :
   24 x 16 = 384 ( m )
  Người ta thu được số ki – lô – gam cà chua là :
   8  x 384 : 1 = 3072 ( kg )
                     Đáp số : 3072 kg cà chua
  Xin hay nhất cho nhóm !
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )