Toán Lớp 4: Một mảnh đất hình thoi có cạnh 30m được vẽ trên bản đồ có tỉ lệ 1 : 500. Hỏi trên bản đồ đó, độ dài thu nhỏ cạnh hình thoi là mấy xăng-

Question

Toán Lớp 4: Một mảnh đất hình thoi có cạnh 30m được vẽ trên bản đồ có tỉ lệ 1 : 500. Hỏi trên bản đồ đó, độ dài thu nhỏ cạnh hình thoi là mấy xăng-ti-mét?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 1 tuần 2022-06-15T18:00:40+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
        Đổi: 30=3000
         3000:500=6 (cm)
      đáp số : 6cm               

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Đổi ;30m =3000 cm
  Độ dài thu nhỏ cạnh hình thoi là :
  3000 : 500 = 6 (cm)
        Đáp số : 6cm

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )