Toán Lớp 4: một mảnh đất hình chữ nhật nửa chu vi 128m,chiều dài hơn chiều rộng 36m.Tính diện tích mảnh đất đó

Question

Toán Lớp 4: một mảnh đất hình chữ nhật nửa chu vi 128m,chiều dài hơn chiều rộng 36m.Tính diện tích mảnh đất đó, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh 2 tháng 2022-03-15T03:14:45+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Answer
  Nửa chu vi mảnh đất là:
  128 : 2 = 64  (m)
  $\text{Ta có sơ đồ:}$ 
  \(\boxed{\quad\\
  \left.\begin{array}{l}
  \quad\text{Chiều dài:}\kern8.5pt\overbrace{|\kern-4pt-\kern-4pt-\kern-4pt-\kern-4pt-\kern-2.5pt\underbrace{|\kern-4pt-\kern-4pt-\kern-4pt-\kern-4pt-\kern-4pt-\kern-4pt-\kern-4pt-\kern-4pt-\kern-4pt-\kern-4pt-\kern-4pt-\kern-3pt|}_{36\ \text{m}}}^{?\ \text{m}}\\
  \quad\text{Chiều rộng:}\ \underbrace{|\kern-4pt-\kern-4pt-\kern-4pt-\kern-4pt-\kern-2.5pt|}_{?\ \text{m}}\\
  \end{array}\ \right\}\ 64\ \text{m}\quad\\
  }\)
  Chiều dài mảnh đất là:
  (64 + 38) : 2 = 51  (m)
  Chiều rộng mảnh đất là:
  (64 – 38) : 2 = 13  (m)
  Diện tích mảnh đất là:
  13 xx 51 = 663  (m^2)
  Đáp số : 663 m^2

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  gọi chiều dài là a, chiều rộng là b
  chu vi (a +b)x2 => nửa chu vi  đề bài cho là 128 thì ta có : a+ b = 128m
  chiều dài hơn chiều rộng 36m => a-b = 36
  áp dụng bài toán tổng hiệu:
  chiều dài là:
  ( 128 + 36) : 2 = 82 m
  chiều rộng là:
  82 -36 = 46 m
   Diện tích mảnh đất:
   82 x 46 = 3772 m vuông
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )