Toán Lớp 4: Một mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 160 m, chiều rộng kém chiều dài 52 m. chiều dài mảnh đất đó

Question

Toán Lớp 4: Một mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 160 m, chiều rộng kém chiều dài 52 m. chiều dài mảnh đất đó, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Dương 5 tháng 2022-06-20T09:55:26+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $@Zeng$
  Chiều dài mảnh đất đó là: (160+52):2=106(m)
  $Đ/s:106m$
  →Theo công thức của bài toán tổng hiệu
  -Số lớn=(tổng+hiệu): 2
   

 2. Bài giải :
  Chiều rộng mảnh đất là :
  (160 – 52) : 2 = 54  (m)
  Chiều dài mảnh đất là :
  160 – 54 = 106  (m)
  Đáp số : 106  m

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )