Toán Lớp 4: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi bằng 250m , chiều rộng kém chiều dài 21m . Tính diện tích mảnh đất

Question

Toán Lớp 4: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi bằng 250m , chiều rộng kém chiều dài 21m . Tính diện tích mảnh đất, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Ly 6 tháng 2022-05-25T15:13:45+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  nửa chu vi hình chữ nhật là 
       250:2=125[m]
  chiều dài hcn là 
       [125+21]:2=73[m]
   chiều rộng hcn là
      125-73=52[m]
  dt hình chữ nhật là 
        73.52=3796[m 2]     [ dấu . là nhân nhé]
       đáp số 3796 m2
   

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Nửa chu vi là:
  250:2=125(m)
  Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là:
  (125+21):2=73(m)
  Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là:
  125-73=52(m)
  Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là:
  73 x 52 = 3796 (m^2)
  Đáp số: 3796 m^2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )