Toán Lớp 4: Một lớp học có ít hơn 35 học sinh và nhiều hơn 20 học sinh . Nếu học trong từng lớp xếp đều thành 3 hàng hoặc 5 hàng thì không thừa khô

Question

Toán Lớp 4: Một lớp học có ít hơn 35 học sinh và nhiều hơn 20 học sinh . Nếu học trong từng lớp xếp đều thành 3 hàng hoặc 5 hàng thì không thừa không thiếu bạn nào . Vậy lớp học đó có số học sinh là :*, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thái Tâm 4 ngày 2022-06-18T21:47:36+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gọi số hs cần tìm là x(x\inN^**)

  x\vdots3

  x\vdots5

  ->x\inBC(3;5)

  Ta có:

  3=3

  5=5

  ->BCNNNN(3;5)=3. 5=15

  ->BC(3;5)=B(15)={0;15;30;45;….}

  Mà 20<x<35

  ->x=30

  Vậy có 30 học sinh

 2. Gọi số học sinh của lớp học đó là x (học sinh) (đk x ∈ N*,20 < x < 35) 

  Theo đề bài ta có: 

  x \vdots 3

  x \vdots 5

  => $x ∈ BC(3,5)$

  3 = 1 . 3

  5 = 1 . 5

  => $BCNN(3,5) = 3 . 5 = 15$

  => BC(3,5) = B(15) = {0;15;30;….} 

  Mà 20 < x < 35 nên x = 30

  Vậy lớp học đó có 30 học sinh

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )