Toán Lớp 4: Một khu rừng hình chữa nhật có chu vi 48km, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính diện tích khu rừng đó

Question

Toán Lớp 4: Một khu rừng hình chữa nhật có chu vi 48km, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính diện tích khu rừng đó, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hòa Tâm 2 tháng 2022-03-02T22:59:39+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:128 km2

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   tỷ số của chiều dài và chiều rộng : 1/2

   nữa chu vi khu rừng là: 

        48 : 2 = 24 [km]

      chiều dài khu rừng là :

        24 : [1+2] x 2 = 16 [km]

  chiều rộng khu rừng là:

       24 – 16 = 8 [km]

  diện tích khu rừng là

     16 x 8 = 128 [km2]
               đáp số : 128 km2

 2. Nửa chu vi hình chữ nhật là: 48 : 2 = 24 (km)

  chiều dài hình chữ nhật là : 24 : ( 1+ 2 ) x 2 = 16(km)

  chiều rộng hình chữ nhật là: 24 – 16 =  8 (km)

  diện tích hình chữ nhật là :  16 x 8 = 128

  ĐS: 128   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )