Toán Lớp 4: Một kho lương thực trong hai đợt nhập được 12 044 tạ thóc ., đợi thứ nhất nếu nhập thêm 254 tạ thì sẽ nhập dược 2376 tạ . hỏi đợi thứ h

Question

Toán Lớp 4: Một kho lương thực trong hai đợt nhập được 12 044 tạ thóc ., đợi thứ nhất nếu nhập thêm 254 tạ thì sẽ nhập dược 2376 tạ . hỏi đợi thứ hai nhập được nhiều hơn đợt thứ nhất bao hiêu tạ thóc ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhiên 7 ngày 2022-06-16T21:39:09+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
              Giải
  đợt thứ nhất thu nhập được là :
   2376 – 254 = 2122 (tạ)
  đợt thứ hai thu nhập được là :
   12044 – 2122 = 9922 (tạ)
  đợt thứ hai hơn đợt thứ nhất số tạ thóc là :
   9922 – 2122 = 7800 (tạ)
    Đáp số : 7800 tạ thóc.
  chúc học tốt!

 2.                             Giải
    Số thóc lần thứ nhất nhập được là:
               2376-254=2122(tạ)
    Số thóc lần thứ hai nhập được là:
               12044-2122=9922(tạ)
  Số tạ thóc lần thứ hai nhập nhiều hơn số tạ thóc là một là:
              9922-2122=7800(tạ)
                                Đáp số: 7800(tạ)
  # CHÚC BẠN HỌC TỐT
  # XIN CTLHN+5 SAO

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )