Toán Lớp 4: Một hình chữ nhật có chu vi bằng chủ vi hình vuông có cạnh 30m, chiều dài hơn chiều rộng là 20m. Tính diện tích hình chữ nhật đó?

Question

Toán Lớp 4: Một hình chữ nhật có chu vi bằng chủ vi hình vuông có cạnh 30m, chiều dài hơn chiều rộng là 20m. Tính diện tích hình chữ nhật đó?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Madelyn 1 tuần 2022-01-14T02:50:23+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

  Chu vi hình vuông đó là:

  `30 xx 4 = 120` `(m)`

  Vì chu vi hình chữ nhật `=` chu vi hình vuông nên:

  `=>` Chu vi hình chữ nhật là `120` `m`

  Nửa chu vi hình chữ nhật là:

  `120 : 2 = 60` `(m)`

  Chiều dài hình chữ nhật là:

  `(60 + 20) : 2 = 40` `(m)`

  Chiều rộng hình chữ nhật là:

  `60 – 40 = 20` `(m)`

  Diện tích hình chữ nhật đó là:

  `40 xx 20 = 800` `(m^2)`

  Đáp số: `800` `m^2`

  `@` `Qun`

   

 2. $\textit{Chiều daì Hình chữ nhâtj là:}$                               

              $\textit{(30+20):2=25(m)}$

  $\textit{Chiều rộng hình chữ nhật là:}$

              $\textit{30-25=5(m)}$

  $\textit{diện tích hình chữ nhật là:}$

              $\textit{25×5=125(m2)}$

                        $\textit{đáp số:125m2}$

  $\textit{xin hay nhất}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )