Toán Lớp 4: Một cửa hàng nhập về ba đợt, trung bình mỗi đợt 150 kg đường. Đợt một nhập 150 kg đường và ít hơn đợt hai 30 kg. Hỏi đợt ba nhập về ba

Question

Toán Lớp 4: Một cửa hàng nhập về ba đợt, trung bình mỗi đợt 150 kg đường. Đợt một
nhập 150 kg đường và ít hơn đợt hai 30 kg. Hỏi đợt ba nhập về bao nhiêu ki-lô-gam
đường, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lyla Anh 6 tháng 2022-05-25T21:15:40+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tổng ba đợt nhập được số kg đường là :
    150 x 3 = 450 ( kg )
  Đợt thứ 2 nhâp đc số kg đường là :
  150  +  30  =  180  ( kg )
  Đợt 3 nhập về sô kg đường là : 
  450  –  150  – 180  = 120 ( kg )
  Đáp số : 120 kg đường

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Cả 3 đợt cửa hàng đã nhập về:
  150xx3=450(kg)
  Khối lượng đường cửa hàng nhập về đợt 2 là:
  150+30=180(kg)
  Khối lượng đường cửa hàng nhập về đợt 3 là:
  450-(150+180)=120(kg)
      Đáp số: 120kg

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )