Toán Lớp 4: Một cửa hàng ngày đầu bán được 180m vải, ngày thứ hai bán được gấp đôi ngày đầu, ngày thứ ba bán được bằng số mét vải bán trong ngày đ

Question

Toán Lớp 4: Một cửa hàng ngày đầu bán được 180m vải, ngày thứ hai bán được gấp
đôi ngày đầu, ngày thứ ba bán được bằng số mét vải bán trong ngày đầu. Hỏi
trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hường 6 tháng 2022-05-25T23:02:15+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Số mét vải ngày thứ hai cửa hàng bán được là:
  180 × 2 = 360 (m)
  Số mét vải trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được là:
  (180+360+180) ÷ 3 = 240 (m)
  Đáp số: 240 m vải

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   ngày thứ hai bán được số mét vải là
        180.2=360[mét]     [dấu chấm là nhân nhé]
   trung bình mỗi ngày bán được số mét vải là
      [180+360+180]:3=240[ mét]
          đáp số 240mets

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )