Toán Lớp 4: Một Cửa hàng ngày đầu bán đc 210 tạ muối, ngày thứ hai bán đc nhiều hơn ngày đầu 30 tạ muối.Ngay thứ ba bán đc số muối bằng 1/2 số muối

Question

Toán Lớp 4: Một Cửa hàng ngày đầu bán đc 210 tạ muối, ngày thứ hai bán đc nhiều hơn ngày đầu 30 tạ muối.Ngay thứ ba bán đc số muối bằng 1/2 số muối của hai ngày . Hỏi trug bình mỗi ngày cửa hàng bán đc bn tạ muối?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khanh 34 phút 2022-06-18T20:03:12+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải :
  Số tạ muối ngày thứ 2 bán được là :
  210 + 30 = 240 ( tạ muối)
  Số tạ muối ngày thứ 3 bán được là :
  (240 + 210)  x $\frac{1}{2}$ = 225 (tạ muối)
  Trung bình mỗi ngày cửa hành bán được là :
  ( 210 + 240 + 225 ) : 3 = 225 (tạ muối)
  Đáp số : 225 tạ muối
  chúc em học tốt
  xin hay nhất ạ
  $#CR7$

 2.           Bài giải
  Ngày thứ hai bán được là :
    210 + 30 = 240 ( tạ )
  Cả 2 ngày bán được là :
   210 + 240 = 120 ( tạ )
  Ngày thứ ba bán được là :
    240  x1/2 = 225 ( tạ )
  Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được là :
  ( 210 + 240 + 120 ) : 3 = 190 ( tạ )
     Đáp số : 190 tạ

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )