Toán Lớp 4: Một cửa hàng lương thực trong 2 ngày bán được 48 tấn gạo.Biết số gạo bán được của ngày thứ nhất ít hơn ngày thứ hai là 40 tạ. Hỏi mỗi n

Question

Toán Lớp 4: Một cửa hàng lương thực trong 2 ngày bán được 48 tấn gạo.Biết số gạo bán được của ngày thứ nhất ít hơn ngày thứ hai là 40 tạ. Hỏi mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu tấn gạo?
Một mảnh vườn hình chữ nhật có tổng độ dài hai cạnh liên tiếp là 120m.Biết chiều rộng kém chiều dài 16m.Tính chiều dài,chiều rộng mảnh vườn đó?
Mn làm đầy đủ giúp mình nhé ạ! Ai trả lời nhanh nhất mình sẽ cho 5 sao và trả lời hay nhất!, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết lan 6 ngày 2022-06-17T05:05:07+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  đổi 48 tấn gạo = 480 tạ
   sô gạo bán của ngày thứ nhất là
  (480 – 40 ) : 2 = 220 tạ
  số gạo ngày thứ hai bán là
  480 – 220 = 260 tạ
  đổi 220 tạ = 22 tấn
        260 tạ = 26 tấn
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chiều dài mảnh vườn HCN đó là :
           ( 120 + 16 ) : 2 = 68 (m)
  Chiều rộng mảnh vườn đó là :
            120 – 68 = 52 (m)
   

 2. Bài 1:
        Đổi 40 tạ = 4 tấn
  Ngày thứ nhất bán được số tấn gạo là:
        (48 – 4) : 2 = 22 (tấn)
  Ngày thứ hai bán được số tấn gạo là:
        48 – 22 = 26 (tấn)
              Đáp số: Ngày thứ nhất: 22 tấn gạo
                            Ngày thứ hai: 26 tấn gạo 
  Bài 2:
  Chiều dài mảnh vườn hình chữ nhật là:
          (120 + 16) : 2 = 68 (m)
  Chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật là:
          120 – 68 = 52 (m)
                Đáp số: Chiều dài: 68 m
                              Chiều rộng: 52 m

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )