Toán Lớp 4: Một cửa hàng bán vải trong 2 ngày Ngày thứ nhất bán được ít hơn ngày thứ hai 6 m hỏi ngày thứ hai cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải B

Question

Toán Lớp 4: Một cửa hàng bán vải trong 2 ngày Ngày thứ nhất bán được ít hơn ngày thứ hai 6 m hỏi ngày thứ hai cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải Biết cả hai ngày cửa hàng bán được 222m vải, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mỹ Thuận 3 tháng 2022-02-23T00:24:52+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Tổng :222m vải

   Bán ngày 1<ngày 2: 6m vải

  Ngày thứ nhất cửa hàng đó bán số m vải là

  (222-6):2=108 (m)

  Ngày thứ hai cửa hàng đó bán được số m vải là

  222-108=114 (m)

  Đ/số; ngày 1-108m

           ngày 2-114m

  Xin hay nhất ạ@dangkhoabinhminh

   

 2. Ngày thứ hai cửa hàng bán được số mét vải là:

       (222 + 6) : 2 = 114 (m)

             Đáp số: 114m

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )