Toán Lớp 4: một cửa hàng bán gạo một ngày bán được 3400 kg gạo ngày thứ hai bán được gấp đôi ngày đầu .Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng bái bán đn

Question

Toán Lớp 4: một cửa hàng bán gạo một ngày bán được 3400 kg gạo ngày thứ hai bán được gấp đôi ngày đầu .Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng bái bán đn được bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Linh 1 tuần 2022-01-14T10:35:42+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Số gạo ngày thứ hai bán được là:

  3400 x 2 = 6800 kg gạo

  Trung bình mỗi ngày số kg gạo mà cửa hàng bán được là:

  ( 3400 + 6800 ) : 2 = 5100 kg gạo

  ĐS: 5100 kg gạo

 2. Bài giải:

  Ngày thứ hai bán được số ki-lô-gam gạo là:

  3400 × 2 = 6800 (kg gạo)

  Trung bình mỗi ngày cửa hàng đó bán được số ki-lô-gam gạo là:

  (3400 + 6800) : 2 = 5100 (kg gạo)

  Đáp số: 5100 kg gạo

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )