Toán Lớp 4: Một cái bàn hình chữ nhật có chiều dài là 2dm,chiều rộng là 12cm.Tính chu vi và diện tích của mặt bàn đó.

Question

Toán Lớp 4: Một cái bàn hình chữ nhật có chiều dài là 2dm,chiều rộng là 12cm.Tính chu vi và diện tích của mặt bàn đó., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai 34 phút 2022-06-18T06:03:51+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. giải
  đổi : 2dm=20cm
  chu vi hình chữ nhật là:
       (20+12)x2=64(cm)
  diện tích hình chữ nhật là:
       20×12=240(cm²)
  đáp số: chu vi: 64 cm
               diện tích:240cm²

 2. 2 dm=20 cm
  Chu vi mặt bàn là: (20+12)×2=64(cm)
  Diện tích mặt bàn là: 20×12=240(cm²)
  Đ/S: 64 cm; 240 cm²
  xin hay nhất
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )