Toán Lớp 4: Một bao gạo cân nặng 50kg , 1 bao ngô cân nặng 60kg . Một xe ô tô chở 30 bao gạo và 40 bao ngô . Hỏi xe ô tô đó chở tất cả bao nhiêu k

Question

Toán Lớp 4: Một bao gạo cân nặng 50kg , 1 bao ngô cân nặng 60kg . Một xe ô tô chở 30 bao gạo và 40 bao ngô . Hỏi xe ô tô đó chở tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo và ngô, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thu Ánh 1 ngày 2022-05-01T01:39:44+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 30 bao gạo nặng số ki-lô-gam là :
  30xx50=1500 (kg)
  40 bao ngô nặng số khi-lô-gam là :
  60xx40=2400 (kg)
  Xe ô tô đó chở tất cả là :
  1500+2400=3900 (kg)
  Đáp số : 3900 (kg)

 2. Giải đáp:
   3900 kg
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  30 bao gạo nặng là : 
     30 x 50 = 1500 (kg)
  40 bao ngô nặng là : 
      60 x 40 = 2400 (kg)
  Xe đó chở được số gạo và Ngô là :
      1500 + 2400 = 3900 (kg)
  Đ/s : 3900 kg gạo và ngô

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )