Toán Lớp 4: Mỗi bài 20 điểm nhé. Ko cho nhiều đâu. Bài 1: Giải bài Toán theo tóm tắt sau: Quãng đường: 3km Trồng cây hai bên, cứ 200m : 1 cây Theo

Question

Toán Lớp 4: Mỗi bài 20 điểm nhé. Ko cho nhiều đâu.
Bài 1: Giải bài Toán theo tóm tắt sau:
Quãng đường: 3km
Trồng cây hai bên, cứ 200m : 1 cây
Theo thứ tự: 1 phi lao, 1 phi lao nữa, 1 bạch đàn và 1 cây xoan
Mỗi loại có: …… cây?
Bài 2: Để đi lên tầng 3, bạn Hà phải đi 42 bậc cầu thang. Nếu bạn Hà lên tầng 7 thì phải bước mấy bậc cầu thàng?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết lan 1 tháng 2022-03-11T18:21:18+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bài 1:

  Đổi 3 km = 3000 m.

  Cần số mét để mỗi cây lặp lại một lần là:

  200 × (1 + 1 + 1) = 600 (m)

  Mỗi loại có số cây là:

  3000 ÷ 600 = 50 (cây)

  ĐS: 50 cây.

  Bài 2:

  Mỗi tầng phải đi số bậc cầu thang là:

  42 ÷ 3 = 14 (bậc)

  Nếu bạn Hà lên tầng 7 thì phải đi số bậc cầu thang là:

  14 × 7 = 98 (bậc)

  ĐS: 98 bậc cầu thang.

 2. 42:3:7=98(bậc cầu thang)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )