Toán Lớp 4: Mẹ có một rổ cam ít hơn 20 quả. Nếu mẹ xếp mỗi đĩa 3 quả hoặc xếp mỗi đĩa 5 quả thì đều thừa 1 quả. Em hãy tính xem rổ cam của mẹ có ba

Question

Toán Lớp 4: Mẹ có một rổ cam ít hơn 20 quả. Nếu mẹ xếp mỗi đĩa 3 quả hoặc xếp mỗi đĩa 5 quả thì đều thừa 1 quả. Em hãy tính xem rổ cam của mẹ có bao nhiêu quả., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhã Trúc 2 tháng 2022-12-15T17:34:56+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Xếp mỗi đĩa 3 quả hoặc xếp mỗi đĩa 5 quả thì đều thừa 1 quả.
  -> Số cam chia 3 và 5 dư 1
  -> Số cam – 1 quả chia hết cho 3;5
  -> Số cam – 1 quả cam = 15
  -> Số cam là 16
                          Đáp số: 16 quả.

 2. Giải đáp:
  16 (quả)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  -Vì số cam xếp mỗi đĩa 5 quả thừa 1 quả nên :
     20≥ số cam ≥6
  ->text{Số cam trong rổ có thể là : 6 ; 11 ;16}
  mà số cam xếp mỗi đĩa 3 quả thừa 1 quả
  ->text{Số cam trong rổ của mẹ là: 16 (quả)}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )