Toán Lớp 4: Mai Hằng Huệ cùng trồng cây ở trường Mai và Huệ trồng được 147 cây hồng trồng được 45 cây hỏi trung bình mỗi bạn trồng được bao nhiêu c

Question

Toán Lớp 4: Mai Hằng Huệ cùng trồng cây ở trường Mai và Huệ trồng được 147 cây hồng trồng được 45 cây hỏi trung bình mỗi bạn trồng được bao nhiêu cây, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bảo Châu 2 tuần 2022-06-11T18:40:42+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  trung bình mỗi bạn trồng được số cây là:
      (147+45):3=64 (cây)
            đáp số: 64 (cây)
   

 2. Bài giải:
  Tổng số cây trồng được của 3 bạn là:
  147+45=192 (cây)
  Trung bình mỗi bạn trồng được số cây là:
  192:3=64 (cây)
  Đáp số: 64 cây

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )