Toán Lớp 4: Mai có 1 số kẹo ít hơn 50 cái và nhiều hơn 40 cái.Nếu Mai đem số kẹo đó chia đều cho 5 bạn hoạch chia đều cho 3 bạn thì cũng vừa hết.Hỏ

Question

Toán Lớp 4: Mai có 1 số kẹo ít hơn 50 cái và nhiều hơn 40 cái.Nếu Mai đem số kẹo đó chia đều cho 5 bạn hoạch chia đều cho 3 bạn thì cũng vừa hết.Hỏi Mai có bao nhiêu cái kẹo., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Linh 5 tháng 2022-05-01T03:33:39+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.                                           giải      
                Gọi số kẹo của Mai là a
  Ta có: 40 < a< 50
  Suy ra a là các số: 41; 42; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48; 49.
  Vì a là số chia hết cho cả 3 và 5 mà trong các số trên chỉ có số 45 là cùng chia hết cho cả 3 và 5
  Nên : a = 45
  Vậy bạn Mai có 45 cái kẹo.
                         

 2. Gọi số kẹo của Mai là x
  Ta có: 40 < x < 50
  Suy ra x là các số: 41; 42; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48; 49.
  Vì x là số chia hết cho cả 3 và 5 mà trong dãy số trên chỉ có số 45 chia hết cho cả 3 và 5.
  Nên: x = 45
  Vậy Mai có 45 cái kẹo.
  —-:)))——

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )