Toán Lớp 4: Lúc đầu bác an xây 1 xưởng sản xuất tteen khu đất hình chữ nhật có chiều dài 105m, chiều rộng 48m. Nhờ làm ăn phát đạt bác mở rộng diện

Question

Toán Lớp 4: Lúc đầu bác an xây 1 xưởng sản xuất tteen khu đất hình chữ nhật có chiều dài 105m, chiều rộng 48m. Nhờ làm ăn phát đạt bác mở rộng diện tích sản xuất. Chiều dài được mở rộng gắp 2 lần , chiều rộng được mở rộng gấp 3 lần, tính diện tích mới của xưởng sản xuất đó là ….m2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Băng 2 tuần 2022-06-07T01:38:27+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.                             $\text{Chiều dài sau khi được mở rộng là:}$
                                         105 xx 2 = 210 $\text{(m)}$
                           $\text{Chiều rộng sau khi được mở rộng là:}$
                                         48 xx 3 = 144 $\text{(m)}$
                          $\text{Diện tích mới của xưởng sản xuất đó là:}$
                                 210 xx 144 = 30 240 $\text{($m^{2}$)}$
                                                       $\text{Đáp số: 30 240$m^{2}$}$
                               __________________________________________________
  $\text{Note: Diện tích hình chữ nhật = Chiều dài x Chiều rộng.}$
  @Sate

 2. Chiều dài lúc sau là:
  105 x 2 = 210(m)
  Chiều rộng lúc sau là:
  48 x 3=144(m)
  Diện tích của hình chữ nhật đó là:
  210 x 144=30 240(m2)
                   Đáp số: 30 240m2
  Hok tốt nhea

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )