Toán Lớp 4: Lớp 5B trồng được 314 cây cam,biết các bạn nữ trồng được nhiều hơn các bạn nam 34 cây.tìm số cây các bạn nữ và các bạn nam lớp 5B đã tr

Question

Toán Lớp 4: Lớp 5B trồng được 314 cây cam,biết các bạn nữ trồng được nhiều hơn các bạn nam 34 cây.tìm số cây các bạn nữ và các bạn nam lớp 5B đã trồng, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết Nga 3 tuần 2022-06-04T15:05:17+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Tóm tắt:
  Lớp $5B:$ $314$ cây cam
  Nữ: nhiều hơn nam $34$ cây
  ———————————
  Nam: $?$ cây
  Nữ: $?$ cây
  Giải:
    Số cây cam các bạn nữ trồng được là:
        $(314 + 34) : 2 = 174$ (cây)
    Số cây cam các bạn nam trồng được là:
        $174 – 34 = 140$ (cây)
    Đáp số: Các bạn nữ trồng được $174$ cây cam
                Các bạn nam trồng được $140$ cây cam

 2. Các bạn nữ trồng được số cây là:
  ( 314 + 34 ) : 2 = 174 ( cây )
  Các bạn nam trồng được số cây là:
  314 – 174 = 140 ( cây )
  Đ/S: Nam: 140 cây
         Nữ: 174 cây
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )