Toán Lớp 4: Lớp 4A có 32 học sinh chia đều thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 học sinh. Lớp 4B có 28 học sinh cũng chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 họ

Question

Toán Lớp 4: Lớp 4A có 32 học sinh chia đều thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 học sinh. Lớp 4B có 28 học sinh cũng chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 học sinh. Hỏi tất cả có bao nhiêu học sinh ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết 1 tháng 2022-12-22T08:41:45+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Tất cả có số học sinh là : 
  32+28=60 học sinh
  Đáp số 60 học sinh
  Chúc em học tốt :3

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Cách 1:
  Số học sinh của cả hai lớp có:
  32 + 28 = 60 (học sinh)
  Số nhóm học sinh tất cả là:
  60 : 4 = 15 (nhóm)
  Cách 2:
  Số nhóm học sinh của lớp 4A là:
  32 : 4 = 8 (nhóm)
  Số nhóm học sinh của lớp 4B là:
  28 : 4 = 7 (nhóm)
  Số nhóm học sinh của cả hai lớp 4A và 4B là:
  8 + 7 = 15 (nhóm)
  Đáp số: 15 nhóm

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )