Toán Lớp 4: Khu đất hcn có chu vi là 72m,chiều dài hơn chiều rộng 4 m .a; Tính dt khu đất đó?b; cứ trung bình 1 m vuông người ta thu hoạch được 3

Question

Toán Lớp 4: Khu đất hcn có chu vi là 72m,chiều dài hơn chiều rộng 4 m .a; Tính dt khu đất đó?b; cứ trung bình 1 m vuông người ta thu hoạch được 3 kg khoai.Hỏi người ta thu hoạch dc tất cả bn kg khoai ở khu đất đó?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh 2 tháng 2022-11-24T00:28:05+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a, chiều dài của khu đất đó là:
         72 : 2 – 4=32(m)
      diện tích khu đất đó là:
          32×4=128(m²)
  b, số khoai thu hoạch được trên cả khu đất đó là:
           128×3=384(kg)
       đáp án:   a, 128m²
                      b, 384 kg

 2. Giải đáp: + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a,  Nửa chu vi của khu đất hình chữ nhật đó là:
  $\text{72 : 2 = 36 (m)}$
  Chiều rộng của khu đất hình chữ nhật đó là:
  $\text{(36 – 4) : 2 = 16 (m)}$
  Chiều dài của khu đất hình chữ nhật đó là:
  $\text{36 – 16 = 20 (m)}$
  Diện tích của khu đất hình chữ nhật đó là:
  $\text{16 x 20 = 320 ($m^2$)}$
  b, Người ta thu hoạch được số ki – lô – gam trên khu đất hình chữ nhật đó là:
  $\text{320 : 1 x 3 = 960 (kg)}$
              Đáp số: a, $\text{320 $m^2$}$
                            b, $\text{960 kg}$
  $\textit{$\Upsilon$ Nguyenngocchi}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )