Toán Lớp 4: KHI VIẾT CÁC SỐ TỰ NHIÊN LIÊN TIẾP TỪ 1 ĐẾN 2005 THÌ PHẢI DÙNG TẤT CẢ BAO NHIÊU CHỮ SỐ ?

Question

Toán Lớp 4: KHI VIẾT CÁC SỐ TỰ NHIÊN LIÊN TIẾP TỪ 1 ĐẾN 2005 THÌ PHẢI DÙNG TẤT CẢ BAO NHIÊU CHỮ SỐ ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
An Kim 2 tháng 2022-11-23T23:09:15+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp: 6913 chữ số 

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:  giải 

  từ 1 đến 9 có 9 số 

  từ 10 đến 99 có : [ 99 – 10 ] : 1 + 1 = 90 [ số ]

  từ 100 đến 999 có : [ 999 – 100 ] : 1 + 1 = 900 [ số ]

  từ 1000 đến 2005 có : [2005 – 1000 ] : 1 + 1 = 1006 [ số ]

  cần dùng số c / s là : 9 nhân 1 + 90 nhân 2 + 900 nhân 3  + 1006 nhân 4 = 6913 [ chữ số ]

                             đáp số : 6913 chữ số

 2. $\text {Từ 1 đến 9 có 9 số }$

  $\text {Từ 10 đến 99 có : ( 99 – 10 ) : 1 + 1 = 90 ( số )}$

  $\text {Từ 100 đến 999 có : ( 999 – 100 ) : 1 + 1 = 900 ( số )}$

  $\text {Từ 1000 đến 2005 có : ( 2005 – 1000 ) : 1 + 1 = 1006 ( số )}$

  $\text {Cần dùng số c/s là :9 x 1 + 90 x 2 + 900 x 3 + 1006 x 4 = 6913 ( chữ số )}$

                                    $\text {Đáp số : 6913 chữ số}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )