Toán Lớp 4: Khi thực hiện phép nhân 27 598 với một số tự nhiên, Minh đã đảo thứ tự của 2 chữ số hàng chục và hàng đơn vị của 27 598 cho nhau nên tí

Question

Toán Lớp 4: Khi thực hiện phép nhân 27 598 với một số tự nhiên, Minh đã đảo thứ tự của 2 chữ số hàng chục và hàng đơn vị của 27 598 cho nhau nên tích tìm được so với tích đúng đã giảm đi 63 đơn vị. Tìm tích đúng, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Dạ Nguyệt 6 tháng 2022-06-20T09:23:27+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số tự nhiên là a.
  Ta có: 27598 × a = x
  Khi đảo thứ tự ta có số: 27589
  Ta có: 27589 × a = y
  Theo đề bài: x – y = 63
  ⇔ (27598 × a) – (27589 × a) = 63
  ⇔ (27598 – 27589) × a = 63
  ⇔ 9 × a = 63
  ⇒ a = 63 : 9
  ⇒ a = 7.
  Vậy tích đúng của phép nhân này là:
  27598 × 7 = 197186.

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số tự nhiên là a.
  Ta có: 27598×a=x
  Khi đảo thứ tự ta có số: 27589
  Ta có: 27589×a=y
  Theo đề bài: x-y=63
  ⇔(27598×a)-(27589×a)=63
  ⇔(27598-27589)×a=63
  ⇔9×a=63
  ⇒a=63:9
  ⇒a=7.
  Vậy tích đúng của phép nhân này là:
  27598×7=197186.
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )