Toán Lớp 4: Khi nhân một số có bốn chữ số với 1000, bạn An có kết quả là số có 8 chữ số còn bạn Bình có kết quả là số có chữ số hàng trăm là 5. Hỏi

Question

Toán Lớp 4: Khi nhân một số có bốn chữ số với 1000, bạn An có kết quả là số có 8 chữ số còn bạn Bình có
kết quả là số có chữ số hàng trăm là 5. Hỏi kết quả ai đúng, ai sai?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoa 1 tuần 2022-04-13T23:54:54+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta gọi số của 2 bạn nhân là:abcd
  =>abcd xx 1000=abcd000
  => Khi nhân một số với 1000 là sẽ bằng số có 7 chữ số:
  => Chữ số hằng trăm là 0
  -> Cả 2 bạn cùng sai

 2. Giải đáp:
  Gọi số cần tím là : ab cde 000
  Bạn bình có kết quả số hàng trăm là 5 nên sẽ sai ( vì khi nhân với 1000 thì sẽ có hàng đv,chục,trăm là số 0)
  => Bình nói sai , An nói đúng
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )