Toán Lớp 4: I. Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng (hoặc làm theo yêu cầu): Câu 1: Trong các số 14; 35; 40; 123; 352; 401; 408 tất cả n

Question

Toán Lớp 4: I. Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng (hoặc làm theo yêu cầu):
Câu 1: Trong các số 14; 35; 40; 123; 352; 401; 408 tất cả những số chia hết cho 2 là:
A. 14; 35; 40; 408
B. 40; 401; 408
C. 40; 408
D. 14; 40; 352; 408
Câu 2: Trong các số 12; 25; 27; 315; 393; 486; 714; 736 có bao nhiêu số chia hết cho 9?
A. 6 số
B. 5 số
C. 3 số
D. 4 số
Câu 3: Trong các số: 24; 25; 40; 51; 55; 82; 87; 90; 95; 106; 130 có bao nhiêu số chia hết
cho cả 2 và 5?
A. 8 số
B. 5 số
C. 3 số
D. 9 số
Câu 4: Trong các số 91; 102; 154; 258; 278; 395; 417 tất cả những số chia hết cho 3 là:
A. 102; 258; 417
B. 154; 178; 417
C. 102; 258; 395 D. 102; 178; 395
Câu 5: Trong các số: 12; 40; 60; 75; 84; 90; 135; 144; 150; 270; 366. Tất cả có bao nhiêu
số chia hết cho cả 2, 3 và 5?
A. 4 số
B. 6 số
C. 3 số
D. 5 số
Câu 6: Lớp 4A có 4 tổ, số bạn trong các tổ như sau. Bạn lớp trưởng điều khiển các bạn
trong từng tổ xếp hàng, mỗi hàng xếp 5 bạn thì vừa đủ. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh?
(Biết rằng số học sinh trong lớp lớn hơn 30 và nhỏ hơn 50)
A. 40 bạn
B. 36 bạn
C. 45 bạn
Ai giúp e luôn với ạ
D. 48 bạn, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Hà 8 tháng 2022-04-19T09:08:26+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Câu 1 : D  ( Số chia hết cho 2 là các số có tận cùng là các số chẵn)

  Câu 2 : C   ( Số chia hết cho 9 là các số có tổng chia hết cho 9 )

  Câu 3 : C  (Số chia hết cho 2 và 5 là các số có tận cùng là chữ số 0)

  Câu 4 : A  ( Số chia hết cho  là các số có tổng chia hết cho 3)

  Câu 5 : A  ( Số chia hết cho cả 2,3,5 là các số có tận cùng là 0 và có tổng chia hết cho 3)

  Câu 6 :  A

  Giải thích câu 6 :

   Lớp 4A có số học sinh trong phạm vi ( 10, 15, 20 , 25 , 30 , 35 , 40 , 45 , 50 ,….)

  Vì số phải chia hết cho 4 và 5 nên chỉ có số 20 và 40.

  Mà phải lớn hơn 30 và bé hơn 50 nên chỉ có số 40

  Vậy lớp 4A có 40 học sinh

  ———————————–CHÚC EM HỌC TỐT—————————–

   

 2. C1: D
  C2: C
  C3: C
  C4:A
  C5:C
  C6:A

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )