Toán Lớp 4: hình chữ nhật có chu vi 48 dài hơn rộng 4cm tính diện tích hình chữ nhật đó

Question

Toán Lớp 4: hình chữ nhật có chu vi 48 dài hơn rộng 4cm tính diện tích hình chữ nhật đó, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tùy Linh 38 phút 2022-06-18T17:54:32+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải :
  Nửa chu vi hình chữ nhật là :
  48 : 2 = 24  (cm)
  Chiều dài hình chữ nhật là :
  (24 + 4) : 2 = 14  (cm)
  Chiều rộng hình chữ nhật là :
  24 – 14 = 10  (cm)
  Diện tích hình chữ nhật là :
  14  xx 10 = 140  (cm^{2})
  Đáp số : 140  cm^{2}

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
   Nửa chu vi là:
              48:2=24(cm)
  Chiều dài là:
              (24+4):2=14(cm)
  Chiều rộng là:
               24-14=10(cm)
  Diện tích là:
                  14×10=140($cm^{2}$ )

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )