Toán Lớp 4: Hiệu của hai số bằng 1/3 số bé biết tổng là 861. Tìm hai số

Question

Toán Lớp 4: Hiệu của hai số bằng 1/3 số bé biết tổng là 861. Tìm hai số, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bích Hải 6 tháng 2022-06-21T06:27:59+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gọi hiệu 2 số là x , số bé là y , số lớn là z . Ta có : 
  3 × x = y 
  z – y = x 
  ⇔ z – 3 × x = x 
  ⇔ z = 4x 
  ⇔ y + z = 3 × x + 4 × x = 7 × x = 861  
  ⇒ x = 861 : 7 = 123 
  ⇒ y = 123 × 3 = 369 
  ⇒ z = 123 × 4 = 492 
  Vậy số bé là : 369 
  Số lớn là : 492 

 2. Hiệu của hai số bằng $\dfrac{1}{3}$ số bé tức là số lớn hơn số bé $\dfrac{1}{3}$ lần số bé
  Vậy số bé tương ứng với $3$ phần thì số lớn hơn số bé $1$ phần.
  Số lớn tương ứng với số phần là
           $3 + 1 = 4$ (phần)
  Tổng số phần bằng nhau là:
           $4 + 3 = 7$ (phần)
  Số bé là:
           $861 : 7$ x $3 = 369$
  Số lớn là:
           $861 – 369  = 492$
                 Đáp số: Số lớn: $492$
                               Số bé : $369$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )