Toán Lớp 4: Hãy viết 5 số tự nhiên liên tiếp mà số bé nhất là 2008

Question

Toán Lớp 4: Hãy viết 5 số tự nhiên liên tiếp mà số bé nhất là 2008, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc 6 tháng 2022-06-21T06:07:46+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. Hãy viết 5 số tự nhiên liên tiếp mà số bé nhất là 2008 :
    Trả lời :
    5 số tự nhiên liên tiếp mà số bé nhất là 2008 là : 2008; 2009; 2010; 2011; 2012
    @Duu
     

  2. 5 số tự nhiên liên tiếp mà số bé nhất là 2008 là: 2009,2010,2011,2012,2013

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )