Toán Lớp 4: Hai khối Bốn và Năm tham gia kế hoạch nhỏ. Khối Bốn có 19 lớp, khối Năm có 16 lớp. Theo chỉ tiêu kế hoạch mỗi lớp thu 32kg giấy vụn. Hỏ

Question

Toán Lớp 4: Hai khối Bốn và Năm tham gia kế hoạch nhỏ. Khối Bốn có 19 lớp, khối Năm có 16 lớp. Theo chỉ tiêu kế hoạch mỗi lớp thu 32kg giấy vụn. Hỏi khối Bốn thu được nhiều hơn khối Năm bao nhiêu ki-lô-gam giấy vụn?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Diệu Hằng 21 phút 2022-04-30T23:37:34+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bài giải:
  Khối bốn thu được số kg giấy vụn là:
  32×19=608 (kg)
  Khối năm thu được số kg giấy vụn là:
  32×16=512 (kg)
  Khối Bốn thu được nhiều hơn khối Năm số ki-lô-gam giấy vụn là:
  608-512=96 (kg)
  Đáp số: 96 kg giấy vụn

 2. Giải đáp:
  Khối Bốn thu được tổng số ki – lô – gam giấy vụn là:
  $\text{19 x 32 = 608}$ ( kg)
  Khối Năm thu được tổng số ki – lo – gam giấy vụn là :
  $\text{16 x 32 = 512}$ (kg)
  Khối Bốn thu được nhiều hơn khối Năm số ki – lô – gam giấy vụn là:
  $\text{608 – 512 = 96}$ (kg)
  Đáp số : $\text{96}$ kg
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )