Toán Lớp 4: Hai đội trồng rừng trồng được 1200 cây xà cừ. Đội Một trồng được ít hơn đội Hai là 120 cây xà cừ. Hỏi đội Hai trồng được bao nhiêu cây

Question

Toán Lớp 4: Hai đội trồng rừng trồng được 1200 cây xà cừ. Đội Một trồng được ít hơn đội Hai là 120 cây xà cừ. Hỏi đội Hai trồng được bao nhiêu cây xà cừ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Triều Nguyệt 6 tháng 2022-06-20T12:03:53+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Số cây xà cừ đội 1 trồng được là:
  (1200-120):2=540( cây )
  Số cây xà cừ đội 2 trồng được là:
  (1200+120):2=660( cây )
  Đáp số: Đội 1:540 cây xà cừ
               Đội 2:660 cây xà cừ

 2.                     Bài giải
    Đội 1 trồng được số cây xà cừ là:
        (1200 – 120) : 2 = 540 (cây)
    Đội 2 trồng được số cây xà cừ là:
        ( 1200 – 120 ) : 2 = 660 ( cây)
                                      Đáp số : Đội 1: 540  cây xà cừ
                                                    Đội 2 : 660 cây xà cừ
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )